Näituse külastus/arvustus

Näituse külastuse põhjal tuleb esitada tähtajaliselt töö, mis on kaheosaline. Näitust tuleb külastada kaks korda aastas (kord poolaastas).

I osa - Teoreetiline, kirjeldav osa : Töö tuleb kirjutada vabas vormis A4 formaadile arvestades järgmisi punkte:
  • Millist näitust külastasid
  • Kus see asus
  • Mida seal eksponeeriti (joonistused, maalid, fotod, skulptuurid vm.)
  • Kas tegemist oli grupi või üksikisikunäitusega
  • Ühe või mitme silmapaistnud töö täpne kirjeldus (materjal, mõõdud, värvid, tehnika, autor kui on võimalik, jne.)
  • Miks ja mille poolest just see töö silma jäi
  • Üldine mulje näitusest (postiivne, negatiivne)
  • Kokkuvõte, mis sisaldab kindlasti oma arvamuse põhjendust (miks meeldis või ei meeldinud)
II osa - Praktiline töö : Ühe pildi või muu näituse eksponaadi kirjeldav joonis A3 formaadil. I osas kirjeldasid täpsemalt ühte enam silmapaistnud tööd. Kujuta seda vabalt valitud töövahenditega paberil kirjaliku töö illustreerimiseks.

Esita töö õpetajale kokkuklammerdatult!

NB! Kontrolli, et kindlasti oleks tööl ees- ja perekonnanimi ning klass! Ilma nimeta ja klassita töid ei arvestata!